Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Koclířov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000731
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 36
Systémové číslo: P14V00000036
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ11540/2013-544101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 361656
Počátek běhu lhůt: 16.12.2013
Nabídku podat do: 06.02.2014 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Koclířov
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Koclířov bude řešena podle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělských pozemků v dotčeném katastrálním území. Předpokládaná výměra řešeného území je 1380 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 3 850 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky