Veřejná zakázka: Údržba HOZ Čankovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 35809
Systémové číslo: P21V00003886
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 333998/2021
Datum zahájení: 24.09.2021
Nabídku podat do: 06.10.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Čankovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k. ú. Čankovice, Hrochův Týnec, okres Chrudim, ORP Chrudim, povodí Labe. Udržovací práce se budou provádět v celkové délce 0,869 km. Pro lepší přehlednost jsou udržovací práce rozděleny na dva objekty.
U obou objektů bude provedeno sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z průtočného profilu HOZ, dále odstranění křovin k zajištění přístupu mechanizace. Veškerá vzniklá biomasa bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Dále bude provedeno čištění HOZ od nánosu sedimentu. S vytěženým sedimentem bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Dle výsledků rozborů, lze sediment využít na ZPF i mimo ZPF. Zhotovitel doloží doklad o způsobu ekologické likvidace odstraněného sedimentu, prokazující celkové množství uloženého odpadu v tunách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 159 712 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz) nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky