Veřejná zakázka: Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Opava, Nový Jičín a Frýdek-Místek 2021-2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 35806
Systémové číslo: P21V00003883
Evidenční číslo zadavatele: SP9778/2021-571101
Datum zahájení: 24.09.2021
Nabídku podat do: 08.10.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Opava, Nový Jičín a Frýdek-Místek 2021-2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je vytyčení a stabilizace lomových bodů hranic pozemků po provedených pozemkových úpravách v okresech Opava, Nový Jičín a Frýdek-Místek v předpokládaném rozsahu 1145 MJ (MJ=100 mb). Přehled požadovaných hranic k vytyčení je přiložený ve formátu dgn. (Příloha č. 6).
Konkrétně se jedná o geodetické vytyčení a stabilizaci lomových bodů v terénu hranic pozemků po zapsaných komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ).
Práce budou vyhotoveny v souladu s platnými právními předpisy, zejména dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (dále jen „Katastrální zákon“), vyhláškou č.357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „Katastrální vyhláška“), dalšími právními předpisy z oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí, zákonem č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále jen „Zákon o pozemkových úpravách“) a dalšími právními předpisy České republiky a Platným a účinným Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav vydaným Státním pozemkovým úřadem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 357 200 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky