Veřejná zakázka: Údržba VN Lipová

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 35542
Systémové číslo: P21V00003619
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 324069/2021
Datum zahájení: 07.09.2021
Nabídku podat do: 16.09.2021 15:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba VN Lipová
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Lipová u Přerova, obec Lipová, okres Přerov, ORP Přerov – vysečení velmi hustého divokého, travního porostu, vodního rostlinstva, odstranění náletových křovin a stromů průměru kmene do 100 mm na hrázi a v zátopě (mimo vodní plochu) VN Lipová. Následně bude provedeno shrabání pokosených porostů včetně odvozu a ekologické likvidace shrabaných porostů a vzniklé dřevní hmoty, v souladu se zákonem o odpadech č 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ - VN), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ - VN v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 95 043 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Přerov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
13000 Praha
nebo na e-mail b.novotna@spucr.cz

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky