Veřejná zakázka: Údržba HOZ Prostějovsko a Přerovsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 35289
Systémové číslo: P21V00003365
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 303590/2021
Datum zahájení: 23.08.2021
Nabídku podat do: 02.09.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Prostějovsko a Přerovsko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Drahotuše, obec Hranice, ORP Hranice; k.ú. Přerov, obec Dluhonice, k.ú. Hradčany na Moravě, obec Hradčany, ORP Přerov; k.ú. Obědkovice, obec Obědkovice, k.ú Krumsín, obec Krumsín, ORP Prostějov; povodí Moravy - vysečení divokého porostu a vodního rostlinstva. Veškerý pokosený porost bude vyhrabán, uložen na břehové hrany nebo odvezen a ekologicky zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na 5 objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízeních (HOZ) v celkové délce 2,982 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 179 567 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prostějov
 • Přerov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky