Veřejná zakázka: Údržba HOZ Pivín O2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 35258
Systémové číslo: P21V00003334
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 298471/2021
Datum zahájení: 20.08.2021
Nabídku podat do: 01.09.2021 15:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Pivín O2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Pivín, obec Pivín, okres Prostějov, ORP Prostějov, povodí Moravy – vysečení svahů a břehových hran koryta HOZ od divokého porostu, včetně jeho shrabání a uložení na břehových hranách. Následně bude provedeno čištění koryta HOZ od nánosů sedimentu. Odtěžení sedimentů bude provedeno na původní niveletu dna HOZ. V úseku, kde mocnost sedimentu dosahuje 50 cm bude z důvodu splavování svahů koryta při zvýšených hladinách v HOZ svahováním upraven tvar koryta, tak aby byl znovu lichoběžníkový. Veškerý odtěžený sediment bude odvezen a uložen na obecní pozemky p.č. 530/1 a 530/2 v k.ú. Pivín (ZPF) v souladu se zatříděním odpadů dle příslušných právních předpisů a v souladu se stanoviskem odboru životního prostředí a souhlasu obce Pivín. Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 87 499 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prostějov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
13000 Praha
nebo na e-mail b.novotna@spucr.cz

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky