Veřejná zakázka: Studie odtokových poměrů v k. ú. Pozdeň, Hřešice, Srbeč a Milý

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 34290
Systémové číslo: P21V00002366
Datum zahájení: 22.06.2021
Nabídku podat do: 08.07.2021 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie odtokových poměrů v k. ú. Pozdeň, Hřešice, Srbeč a Milý
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je zpracování studie odtokových poměrů v katastrálních územích (dále jen „k. ú.“) Pozdeň, Hřešice (obě okres Kladno), Srbeč a Milý (obě okres Rakovník). Dílo bude sloužit jako podklad pro návrh plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hřešice a Pozdeň, popř. v k. ú. Milý a Srbeč. V té souvislosti studie zohlední erozní a odtokové poměry v území, navrhne systém protierozních a protipovodňových opatření a následně vyhodnotí účinnost navržených opatření. Výměra dotčeného území byla stanovena na 563 ha.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Kladno
 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky