Veřejná zakázka: Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ pro Liberecký kraj 2021-2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 34225
Systémové číslo: P21V00002301
Evidenční číslo zadavatele: SP2060/2021-541101
Datum zahájení: 16.06.2021
Nabídku podat do: 30.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ pro Liberecký kraj 2021-2023
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Provádění geodetických služeb ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to na základě činností Státního pozemkového úřadu, které vyplývají ze zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj.: poskytování geodetických služeb zadávaných v souladu se zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav na podkladě mapy DKM a stabilizaci lomových bodů vytyčených hranic pozemků předepsaným způsobem (včetně dodávky materiálu pro stabilizaci), fyzické předání hranic vlastníkům předmětných pozemků, vyhotovení příslušné dokumentace a její předání zadavateli a vlastníkům předmětných pozemků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy