Veřejná zakázka: Údržba HOZ Němčice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 34220
Systémové číslo: P21V00002296
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 201798/2021
Datum zahájení: 16.06.2021
Nabídku podat do: 09.07.2021 12:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Němčice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Němčice nad Labem, okres Pardubice, ORP Pardubice, povodí Labe – sečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z průtočných profilů HOZ. Dále bude provedeno čištění HOZ od nánosu sedimentu. Vytěžený sediment z profilů HOZ bude vodorovně přemístěn do vzdálenosti 33 km, kde bude uložen do násypů k zarovnání terénních nerovností na pozemku p. č. 1038 v k.ú. Přepychy. Veškerá pokosená hmota z HOZ bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na dvou objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 1,399 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 785 190 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz) nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov nebo

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky