Veřejná zakázka: Oprava cesty, k.ú. Přítluky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 34175
Systémové číslo: P21V00002251
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 191437/2021
Datum zahájení: 16.06.2021
Nabídku podat do: 24.06.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava cesty, k.ú. Přítluky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení stavebních prací v k.ú. Přítluky, obec Přítluky, okres Břeclav, ORP Břeclav, povodí Moravy – sanace příjezdové cesty na p.č. 2653 v k.ú. Přítluky, která byla poškozena. Vlivem nepříznivého počasí v období provádění údržbových prací v rámci akce „Údržba HZZ K7 Trníček“ došlo k deformaci příjezdové cesty k místu plnění údržby v k.ú Přítluky. Cesta byla rozježděna od nákladních automobilů odvážejících sediment odstraňovaný z kanálu K7. Cesta v délce 1000 m bude nejprve zbavena ve vyježděných kolejích š. 2x1 m vytlačené zeminy o mocnosti cca 10 cm. Stržený zemní materiál bude odvezen na pozemek p.č. 2756 v k.ú. Přítluky, který je ve vlastnictví obce Přítluky a je vzdálen cca 3600 m od místa stavby. Následně bude provedeno stržení středního nepojížděného pásu a terénní urovnání cesty v celé šíři cesty do roviny, včetně jejího zhutnění. Na takto urovnanou pláň bude navezen cihelný recyklát frakce 32/63 mm v tl. 15 cm a následně bude povrch cesty pečlivě zhutněn pojezdy vibračního válce. Práce budou provedeny na příjezdové cestě ke stavbě vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ), cesta je v majetku obce Přítluky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 444 064 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz) nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky