Veřejná zakázka: Výstavba polní cesty HPC C3 v k.ú. Pulečný

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 34167
Systémové číslo: P21V00002243
Evidenční číslo zadavatele: SP6138/2021-541101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-028359
Datum zahájení: 16.06.2021
Nabídku podat do: 02.07.2021 11:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba polní cesty HPC C3 v k.ú. Pulečný
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Hlavní polní cesta HPC C3 v k.ú. Pulečný – kategorie P 4,0/30 (3,5 m šířka jízdního pruhu + 2x 0,25 m zhutněná krajnice), jednopruhová, obousměrná, doplněná 3x výhybnou v dl. 20 m s náběhovými klíny.
Kryt vozovky z asfaltového betonu ACO 11. Před prováděním vlastních konstrukčních vrstev budou provedeny hutnící zkoušky přetvárnosti pláně a konstrukčních vrstev. Dle výsledku bude provedena výměna podkladu za ŠD 0-125, ve staničení ZÚ - 1,5 km v tl. 30 cm a ve staničení 1,5 – KÚ v tl. 20 cm. Ve staničení 0,1 – 0,2 km asfaltová vozovka nahrazena kolejovou vozovkou z vibrolisovaných betonových prefabrikátů 800/330/120, uložených do štěrkového lože.
Komunikace odvodněna gravitačně do otevřených příkopů nebo vsakem do přilehlých nezpevněných ploch. Je navržena podélná drenáž DN 150 se zaústěním do vsakovacích jímek vyplněných lomovým kamenem. Navrženo pravostranné ozelenění ovocnými stromy v počtu 36 ks.
Celková délka této cesty je 1813 metrů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 956 430 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky