Veřejná zakázka: Část 8: PD - Úprava odtokových poměrů DSO1 v k.ú. Janovická Lhota

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33856
Jedná se o část veřejné zakázky: Projektové dokumentace 2021 - okres Kutná Hora
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 8: PD - Úprava odtokových poměrů DSO1 v k.ú. Janovická Lhota

Stručný popis předmětu:
Navržení svodného příkopu a propustku přes silnice v souladu s platnými standardy, k ochraně silnice II/336 před povrchovým odtokem a splaveninami z přilehlého pole (parcely č. 1196, 1192, 1252, 1354 k.ú. Janovická Lhota). Celková délka úpravy činní cca 59 m, z toho propustek 10,25m a svodný příkop 25 m, opatření zahrnuje terénní úpravy pozemku nad příkopem o výměře cca 0,1495 ha s následným zatravněním.


Předpokládaná hodnota

  • 80 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Kutná Hora

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky