Veřejná zakázka: Část 3: PD - Polní cesta HPC3 a záchytný příkop v k.ú. Močovice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 33850
Jedná se o část veřejné zakázky: Projektové dokumentace 2021 - okres Kutná Hora
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3: PD - Polní cesta HPC3 a záchytný příkop v k.ú. Močovice

Stručný popis předmětu:
Hlavní polní cesta (parcela č. 1258 k.ú. Močovice) P 4,5/30, délka 1,95 km, povrch asfaltobeton. Součástí stavby jsou výhybny, příkop, propustky.
Záchytný příkop navržený jako protierozní opatření na parcele č. 934 a 954 v k.ú. Močovice, délka 0,478 km.


Předpokládaná hodnota

  • 220 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Kutná Hora

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky