Veřejná zakázka: TDS a koordinátor BOZP – „Realizace Budišovsko I. etapa“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 33762
Systémové číslo: P21V00001838
Evidenční číslo zadavatele: SP6099/2021-571101
Datum zahájení: 25.05.2021
Nabídku podat do: 03.06.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDS a koordinátor BOZP – „Realizace Budišovsko I. etapa“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro soubor staveb (stavebních objektů) vybraných pro 1. etapu realizace společných zařízení navržených v KoPÚ Budišov nad Budišovkou, KoPÚ Podlesí nad Odrou, KoPÚ Staré Oldřůvky. Jedná se o realizaci celkem 10 stavebních objektů vodohospodářských a protierozních opatření a polních komunikací zařazených do 2 staveb dle samostatných stavebních povolení.

1. K. ú. Budišov nad Budišovkou (4 navazující stav. objekty): SO 107 hl. polní cesta HPC2, SO 802 Doprovodná zeleň HPC2 (vč. 3 leté následné péče), protierozní opatření SO 12 Záchytný průleh ZPRU1, SO 13 Svodný průleh SPRU1.
2. K.ú. St. Oldřůvky (2 stav. objekty): SO 102- HC2, SO 06 - Protierozní mez PEO 2.
3. K.ú. Podlesí nad Odrou (4 stav. objekty): vodohospodářské stavby s ekologickou funkcí SO 01- Tůň T1, SO 02- Tůň T2, SO 03- Tůň T3, polní cesta SO 101 - CV11, která plynule navazuje/přechází na hranici katastru do SO 102 -HC2 v k.ú St. Oldřůvky. Tříletá následná péče o vysázené dřeviny není předmětem výkonu technického dozoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky