Veřejná zakázka: P-L I., akumulační nádrž, uzávěr na nátoku do K2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33225
Systémové číslo: P21V00001301
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 435573/2020
Datum zahájení: 20.04.2021
Nabídku podat do: 04.05.2021 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: P-L I., akumulační nádrž, uzávěr na nátoku do K2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je opatření v k. ú. Podivín, k.ú. Velké Bílovice, obec Podivín, Velké Bílovice, okres Břeclav, ORP Břeclav, povodí Moravy – oprava a nadbetonování stávajícího vtokového objektu, osazení nového uzávěru, osazení nové obslužné lávky. Vtokový objekt se nachází v akumulační nádrži P-L I., na levém břehu. Pro provádění prací je nezbytné, aby akumulační nádrž byla zcela vypuštěná. Dále bude v rámci stavby provedena demontáž šoupátka Š3 DN 500 v km 3,236, které je umístěno v prefabrikované šachtě a částečná demontáž šoupátka Š1 DN 500 které se nachází v břehu akumulační nádrže. Na výusti kanálu K2 do vodní nádrže Šísary bude provedena výměna stávající klapky DN 300 se servopohonem. Práce budou provedeny na 2 objektech staveb vodních děl – hlavního závlahového zařízení (HZZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 379 817 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky