Veřejná zakázka: Realizace polní cesty C1 v k.ú. Radišov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33131
Systémové číslo: P21V00001207
Evidenční číslo zadavatele: 544101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-024249
Datum zahájení: 12.04.2021
Nabídku podat do: 29.04.2021 08:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace polní cesty C1 v k.ú. Radišov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Polní cesta C1 se navrhuje jako hlavní P 4,0/20 v délce 908 m s povrchem povrchu z asfaltobetonu střednězrnného. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m, krajnice oboustranné 2x0,25 m. Krajnice tvoří boční oporu a ochranu konstrukce vozovky. Jsou používány pro zajetí nenaloženého vozidla při vyhýbání vozidlu naloženému, nebo pro zastavení vozidla. Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblémovou jízdu danou návrhovou rychlostí 20 km/h.
Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, navržen do příčného sklonu 3%. Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrnného byla odvozena na základě katalogu polních cest (změna č.2) Č.j. 43385/2011, konkrétně katalogového listu PN 5-2. Třída dopravního zatížení je stanovena V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Úprava podloží vychází z výsledků geologického průzkumu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 149 533 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky