Veřejná zakázka: Rekonstrukce polní cesty HPC3, rekonstrukce polní cesty DPC5 a rekonstrukce polní cesty HPC4 včetně odvodnění v k.ú. Kublov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 32951
Systémové číslo: P21V00001027
Evidenční číslo zadavatele: SP4169/2021-537203
Datum zahájení: 22.04.2021
Nabídku podat do: 10.05.2021 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce polní cesty HPC3, rekonstrukce polní cesty DPC5 a rekonstrukce polní cesty HPC4 včetně odvodnění v k.ú. Kublov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce polní cesty HPC3, rekonstrukce polní cesty DPC5 a rekonstrukce polní cesty HPC4 včetně odvodnění v k.ú. Kublov“ (realizace prvků společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kublov).

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov, IČO 28250737, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).
Jedná se o rekonstrukci části polní cesty HPC3, HPC4, DPC5 a dále odvodňovací zařízení P5, NP1, NP3, P16. Dále je v rámci stavby řešeno nové napojení na silnici číslo III/23613. Požadavky objednatele jsou řešení části polní cesty HPC3 a DPC5 v kategorii 4,0/30 a rekonstrukci části polní cesty HPC4 v kategorii 4,5/30. V rámci projektu budou vystavěny nové propustky NP1 a NP3. Při obhlídce byl zjištěn stav stávajících odvodňovacích zařízení (propustků). Stav propustku P16 je velice špatný, bude postaven nový. Propustek P5 nevykazuje poškození a proto bude pouze opraven. Z důvodu nového napojení na silnici III/23613 bude vybudován nový propustek P1. Projekt dále řeší odvodnění. Během přípravy projektu vznikl souběžně projekt suchého poldru, vypracovaného společností Ingutis, spol. s.r.o., který je v projektu zanesen. Poldr by měl ochraňovat obyvatele Kublova před povodněmi z Kublovského potoka. Projekt odvádí vodu z převážné části komunikací a kopce Veliz směrem do nově vznikajícího poldru.

Stavba bude prováděna i dle následujících požadavků příslušných orgánů státní správy: dle rozhodnutí – stavebního povolení – Městského úřadu Beroun, Odboru dopravy a správních agend ze dne 9.3.2020 č.j. MBE/16620/2020/DOPR-BeP a dle stanovisek jednotlivých DOSS.

Součástí realizace stavebních prací dále je:
• geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
• geodetické zaměření skutečného provedení díla
• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 246 476 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky