Veřejná zakázka: Výkon technického dozoru stavebníka - Rekonstrukce polní cesty HPC3, rekonstrukce polní cesty DPC5 a rekonstrukce polní cesty HPC4 včetně odvodnění v k.ú. Kublov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 32950
Systémové číslo: P21V00001026
Evidenční číslo zadavatele: SP3681/2021-537203
Datum zahájení: 12.04.2021
Nabídku podat do: 03.05.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon technického dozoru stavebníka - Rekonstrukce polní cesty HPC3, rekonstrukce polní cesty DPC5 a rekonstrukce polní cesty HPC4 včetně odvodnění v k.ú. Kublov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výkon technického dozor stavebníka při stavební akci s názvem „Rekonstrukce polní cesty HPC3, rekonstrukce polní cesty DPC5 a rekonstrukce polní cesty HPC4 včetně odvodnění v k.ú. Kublov“ (realizace prvků společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kublov).

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Dále bude postupováno Stavba bude prováděna dále dle rozhodnutí – stavebního povolení – Městského úřadu Beroun, Odboru dopravy a správních agend ze dne 9.3.2020 č.j. MBE/16620/2020/DOPR-BeP, které nabylo právní moci dne 27.3.2020 a dle požadavků dotčených orgánů státní správy a jiných dotčených orgánů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 160 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky