Veřejná zakázka: Lužec nad Vltavou - polní cesta VC6 - TDS a koordinátor BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 32940
Systémové číslo: P21V00001016
Evidenční číslo zadavatele: SP1532/2021-537207 VZ9/2021
Datum zahájení: 06.04.2021
Nabídku podat do: 14.04.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lužec nad Vltavou - polní cesta VC6 - TDS a koordinátor BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění technického dozoru stavebníka ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zabezpečení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů pro stavbu:
Název stavby: Stavba polní cesty VC6 k.ú. Lužec nad Vltavou
Popis stavby: Výstavba polní cesty VC6 v k.ú. Lužec nad Vltavou. Parametry cesty: délka - 959,50 m, kategorie P3,5/40, 2 výhybny. Komunikace je navržena z asfaltového betonu s jednostranným příčným sklonem 3 % a s výsadbou doprovodné zeleně s následnou tříletou rozvojovou péčí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 112 211 Kč bez DPH
  Technický dozor stavebníka: 89 769,- Kč
  Koordinátor BOZP: 22 442,- Kč

Místo plnění

 • Mělník

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy