Veřejná zakázka: Rekonstrukce polní cesty HPC5 v k.ú. Kristiánov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 32930
Systémové číslo: P21V00001006
Evidenční číslo zadavatele: SP3639/2021-541101
Datum zahájení: 25.03.2021
Nabídku podat do: 09.04.2021 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce polní cesty HPC5 v k.ú. Kristiánov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce polní cesty HPC5 v k.ú. Kristiánov. Cesta je navržena v kategorii P 4,5/30 (šířka jízdního pruhu 3,5 m + 2x0,5 m zhutněná krajnice) a bude umístěna na části pozemku p.č. 1082 v k.ú. Kristiánov. Povrch komunikace bude z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy, nezpevněná krajnice ze štěrkodrti. Celková délka cesty je 425 m. Pro zajištění přístupu na pozemky jsou navrženy 3 sjezdy a 1 výhybna. Odvod dešťových vod je zajištěn příčným a podélným sklonem. Podél cesty je navržen odvodňovací příkop v délce 203 m. Dno a paty příkopu budou opevněny štěrkem fr 16/32. Do dna příkopu budou vkládány kameny do 200 kg. Kameny budou vyskládány jako stupně vzdálené od sebe cca 6 m. V místě napojení polní cesty na stávající místní komunikaci bude umístěn nový ŽB propustek DN 400. Voda z navrženého propustku bude přivedena do stávajícího propustku pod místní komunikací. Čela propustku budou opevněna kamennou dlažbou. Podél polní cesty je navrženo stromořadí s 30 ks dřevin. Byly zvoleny kultivary nenáročné na údržbu, plané druhy s malými plody.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 451 339 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky