Veřejná zakázka: R 179 – Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 32875
Systémové číslo: P21V00000951
Evidenční číslo zadavatele: SP3080/2021-514101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-019632
Datum zahájení: 29.03.2021
Nabídku podat do: 19.04.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: R 179 – Cesta C2B v k.ú. Nepasice 2021
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace stavby polní cesty C2B v k.ú. Nepasice dle schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nepasice.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO – 102 HC2B
SO – 901 Výsadby

SO – 102 HC2B (cesta hlavní, jednopruhová, v kategorii P 5,0/30, vozovka 4,5 m s asfaltobetonovým povrchem a 2x0,25 m zpevněné krajnice z asfaltového recyklátu, s třídou dopravního zatížení V. Délka komunikace 1,4898 km. Jedná se o rekonstrukci stávající vyježděné polní cesty, v druhé půlce o novostavbu. Polní cesta C2B začíná ve staničení km 0,000 napojením na již zrealizovanou část cesty C2A a pokračuje mezi poli až na hranici sousedního k.ú. Librantice, kde v km 1,489 končí napojením na již v minulosti zrealizovanou polní cestu s názvem Jižní. Součástí tohoto stavebního objektu jsou i propustky, sjezdy na pole, 4 výhybny, příkopy, odvodnění apod.)
SO – 901 Výsadby (liniová výsadba 39 ks ovocných stromů – jabloň, švestka, třešeň)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 033 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky