Veřejná zakázka: Výstavba poldru Vrchy v k.ú. Stolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 32416
Systémové číslo: P21V00000492
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-018912
Datum zahájení: 23.03.2021
Nabídku podat do: 15.04.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba poldru Vrchy v k.ú. Stolín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace poldru Vrchy v k.ú. Stolín dle schváleného plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Stolín.
Stavba se nachází v k.ú. Stolín na parcele č. 1072 a 1100, které jsou ve vlastnictví města Červený Kostelec. Jedná se o umístění nad zastavěnou částí obce Stolín, která byla opakovaně zasažena přívalovou vodou.
V současné době je plocha využívaná jako trvalý travní porost, na kterém se sporadicky vyskytují roztroušené převážně ovocné dřeviny. Zájmová plocha je charakterizována jako neckovité údolí protékané občasnou vodotečí. Zástavba se nachází v blízkosti paty hráze poldru.
Stavba se nachází v povodí bezejmenného toku ID 10167591, kde správu vykonává Povodí Labe, státní podnik, č. hydrologického pořadí 1-01-01-051.
Účelem užívání stavby je zadržení přívalových srážek v krajině takovým způsobem, ab byly sníženy škody na majetku. Stavba je navržena pro transformaci povodňového průtoku Q20, po realizaci úpravy vtoku do zatrubnění bude suchá retenční nádrž, po technických úpravách schopna transformovat návrhový průtok Q100.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 130 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky