Veřejná zakázka: Kanál Krhovice - Hevlín, ČS Valtrovice - rekonstrukce budovy, zabezpečení objektu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 32393
Systémové číslo: P21V00000469
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.02.2021
Nabídku podat do: 17.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanál Krhovice - Hevlín, ČS Valtrovice - rekonstrukce budovy, zabezpečení objektu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce a obnova stavební části budovy a zabezpečení závlahové podávací čerpací stanice Valtrovice (ČSP O) u závlahové soustavy Krhovice- Hevlín, která se nachází na pozemku p. č. 1258 v k.ú. Valtrovice, obec Valtrovice, ORP Znojmo, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, povodí Moravy, na levém břehu kanálu Krhovice – Hevlín.

Rekonstrukce a obnova bude zahrnovat zateplení objektu, včetně sanace stávajícího obvodového pláště, bude provedena obnova a sanace soklové části objektu, sanace a úprava střešního pláště a podstřešního prostoru, výměna stávajících výplní otvorů, nová bleskosvodná soustava, práce v interiéru – obnova omítek, nová výmalba, obnova zábradlí apod., instalace zabezpečovacího systému a CCTV – se vzdáleným GSM přístupem, modernizace stávající dešťové kanalizace, obnova exteriéru – úpravy stávajícího zábradlí, nové nátěry ocelových konstrukcí apod.. (dle vypracované PD) a bude realizována pomocí nových technologií a materiálů se zaměřením na funkčnost a zabezpečení budovy.
Součástí realizace stavebních prací dále je i prodej kovového materiálu vzniklého v rámci provádění stavebních prací. Předpokládaná hmotnost kovového materiálu byla zadavatelem odhadnuta na 1400 kg, tato hmotnost bude upřesněna zvážením kovového materiálu, doložena vážním dokladem a odsouhlasena pracovníkem SPÚ, odboru vodohospodářských staveb. Na prodej kovového materiálu bude posléze uzavřena samostatná kupní smlouva, která je přílohou zadávací dokumentace.
Předpokládaná minimální cena pro odprodej kovového materiálu: 5,20 Kč/1 kg
Dodavatel cenu v Kč doplní do Přílohy č. 1 krycího listu bodu V.
Zadavatel stanovuje minimální cenu pro odprodej kovového materiálu a určuje tak částku ve výši 5,20 Kč/1 kg jako minimální částku, kterou je dodavatel oprávněn nabídnout. Nedosažení stanovené minimální částky znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušná nabídka bude vyloučena.
Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ a budou realizovány v rámci dotačního programu MZe 129 310 "Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy - II. etapa", podprogramu 129 313 „Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 980 058 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy