Veřejná zakázka: Část 3 - Nová Ves u Nelahozevsi - C5, C7b, C11, C16 + KZ5, C24 + KZ4

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 32264
Jedná se o část veřejné zakázky: Zpracování projektových dokumentací SZ

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3 - Nová Ves u Nelahozevsi - C5, C7b, C11, C16 + KZ5, C24 + KZ4

Stručný popis předmětu:
Stavba C5 - P4/30, délka 605 m, živičný povrch-asfalt, odvodnění příčným sklonem vozovky 3% a odtokem do souběžného odvodňovacího příkopu HOZ1, součástí je rekonstrukce a vyčištění zanesených sedmi propustků na HOZ1 a vybudování 2 nových.
Stavba C7b - P4/30, délka 505 m, živičný povrch, odvodnění příčným sklonem vozovky 3% a odtokem do Bakovského potoka, na severním konci je navržen nový mostek M3 přes Bakovský potok.
Stavba C11 - P4/30, délka 1012 m, živičný povrch, výhybna, odvodnění příčným sklonem 3% a vsakem do terénu.
Stavba C16+KZ5 - P3,5/30, délka 1577 m, kryt z penetrovaného makadamu, doprovodná zeleň KZ5, 2 výhybny, v km 0,070-0,090 kříží VTL plynovod.
Stavba C24+KZ4 - P4,0/30, délka 1078 m, 2 výhybny, doprovodná zeleň KZ4.


Předpokládaná hodnota

  • 594 500 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Mělník

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy