Veřejná zakázka: Část 2 - Ješovice - HPC5

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 32262
Jedná se o část veřejné zakázky: Zpracování projektových dokumentací SZ

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Ješovice - HPC5

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce/stavba HPC5 - P4,5/30, délka 415 m, dosadba oboustranné liniové zeleně, odvodnění podélné a příčné zakončené horskou vpustí do kanalizace v intravilánu obce Ješovice, případně vsakovací jámy dle výsledku GTP, konstrukce štěrkodrť, kryt asfaltový beton, výhybna, napojení na místní komunikaci - stávající sjezdy.


Předpokládaná hodnota

  • 109 700 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Mělník

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy