Veřejná zakázka: Část 1 - Hostín u Mělníka - HC1, HC3

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 32261
Jedná se o část veřejné zakázky: Zpracování projektových dokumentací SZ

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Hostín u Mělníka - HC1, HC3

Stručný popis předmětu:
Výstavba HC1 - P4,5/30, délka 1696,749 m, konstrukce štěrkodrť, kryt asfaltový beton, výhybny, vybudování parkoviště pro 4 auta o rozměru 12x4 m, odvodnění částečným podélným příkopem ukončeným na obou stranách vsakovacím objektem a trubním propustkem, částečné jednostranné ozelenění IP24, IP25, IP26.
Výstavba HC3 - P4,5/30, délka 674,846 m, konstrukce štěrkodrť, kryt asfaltový beton, napojení na silnici III/2731 - stávající sjezd, odvodnění podélné i příčné, zaústění do stávajícího propustku pod silnicí, součástí PD bude i pročištění a případná oprava propustku a jeho vyústění do IP7.


Předpokládaná hodnota

  • 424 100 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Mělník

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy