Veřejná zakázka: Údržba HOZ Svítkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 31956
Systémové číslo: P21V00000034
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 445623/2020
Datum zahájení: 11.01.2021
Nabídku podat do: 25.01.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Svítkov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Svítkov, obec Pardubice, okres Pardubice, ORP Pardubice, povodí Labe – posečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva včetně čištění profilu HOZ od nánosu sedimentu. V rámci údržby budou vykáceny křoviny zamezující vstupu na pozemek (manipulační pruh podél HOZ o šířce cca 3 m). Vyhrabaná biomasa, křoviny, veškerá dřevní hmota a kamení bude zlikvidováno vhodným ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Vytěžený sediment bude rozprostřen ve vrstvě do 10 cm na předem určených pozemcích. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,320 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 327 097 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz) nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy