Veřejná zakázka: Tlumačov - kácení topolů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 31907
Systémové číslo: P20V00004365
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 434398/2020
Datum zahájení: 18.12.2020
Nabídku podat do: 11.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tlumačov - kácení topolů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Tlumačov na Moravě, obec Tlumačov, okres Zlín, ORP Otrokovice – pokácení 13 kusů topolu kanadského výhradně s postupným spouštěním koruny a kmene a dále na dalších 6 ks topolů bude proveden hluboký redukční řez se snížením výšky stromů na cca 15 m pouze formou s postupným spouštěním koruny a kmene. Následně bude provedena ekologická likvidace dřevní hmoty ze všech 19 ks stromů včetně vysbíraných, napadaných větví z průtočného profilu HOZ a vzniklého dřevního odpadu na přilehlých pozemcích vzniklých při realizaci, v souladu se zákonem o odpadech č 185/2001 Sb. Upotřebitelná dřevní hmota získaná kácením stromů bude odkoupena, zpracována a odvezena zhotovitelem dle domluveného časového harmonogramu. Pařezy budou ponechány na místě a budou chemicky ošetřeny proti zarůstání. Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,310 km v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací.
Součástí zakázky je i prodej využitelné dřevní hmoty pocházející z pozemku p.č. KN 3210 v k.ú. Tlumačov na Moravě v příslušnosti hospodařit SPÚ vybranému zhotoviteli.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 673 771 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlín

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz) anebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy