Veřejná zakázka: Údržba HOZ Rasošky I.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 31884
Systémové číslo: P20V00004342
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 439280/2020
Datum zahájení: 14.12.2020
Nabídku podat do: 08.01.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Rasošky I.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Rasošky, obec Rasošky, okres Náchod, ORP Jaroměř, povodí Labe – posečení a vyhrabání divokého porostu z profilu HOZ. Posečený porost bude z průtočného profilu vyhrabán a zlikvidován vhodným ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Dále dojde k odstranění stromů a křovin v úseku 0,700 – 1,764 km mimo vegetační období. Veškerá nevyužitelná dřevní hmota bude ekologicky zlikvidována. Dřevní hmota z křovin a stromů nad průměr kmene 100 mm z pozemků p. č. 1713/8 a 1713/12 bude předána vlastníkovi pozemků. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 1,064 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 317 791 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz) nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy