Veřejná zakázka: Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 31415
Systémové číslo: P20V00003874
Evidenční číslo zadavatele: SP9919/2020-571101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-039339
Datum zahájení: 03.11.2020
Nabídku podat do: 07.12.2020 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace 1. etapy (výběr prioritních opatření) společných zařízení navržených v KoPÚ Třebom. Jedná se o realizaci 2 objektů vodního díla (SO 04 Poldr Třebom a SO 05 Přehrážky-Tůň T1), dále obchvatu pro zemědělskou techniku, který tvoří soustava 2 hlavních polních cest SO 01 - CH2, SO 02 - CH3 a jedné části vedlejší cesty CV 11 - SO 03 v celkové délce 18,315 km. Živičné komunikace jsou doplněny protierozními zatravněnými svodnými průlehy a příkopy s výsadbou liniové zeleně, která je součástí LBK1 a IP1, průlehy a příkopy jsou svedeny do zátopy poldru Třebom. Součástí je rovněž zajištění
1-leté pěstební péče o vysázenou zeleň. Stavebně je tento soubor členěn na 2 stavby podléhající samostatnému stavebnímu řízení:
a) Stavba komunikací členěná na 3 stavební objekty:
SO 01 – CH2 dl. 715m, vč. liniové výsadby KBK1
SO 02 - CH3 dl. 1602m, průleh a příkop vč. liniové výsadby KBK1 a IP1
SO 03 – část CV11 dl. 115m , průleh vč. liniové výsadby LBK1, všechny komunikace jsou kategorie P 4,0/30 s šířkou jízd. pruhu 3,5m a oboustrannými krajnicemi 0,25m, s konstrukcí z asfaltobetonu
b) Stavba vodního díla „Poldr Třebom, Tůň“ členěná na 2 stavební objekty:
SO 04 Poldr Třebom: objekt tvoří průtočná nádrž se zemní hrází, sdruženým funkčním objektem a úpravami v zátopě
SO – 05 Přehrážky-Tůň T1: objekt tvoří 2 drobné kamenné přehrážky pro záchyt splavenin v korytě toku nad objektem poldru včetně opevnění koryta kamennou rovnaninou a záhozem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 212 282 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky