Veřejná zakázka: Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Jeníkovec, k.ú. Horní Sokolovec a k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 31144
Systémové číslo: P20V00003603
Evidenční číslo zadavatele: SP9068/2020-520202
Datum zahájení: 24.11.2020
Nabídku podat do: 07.12.2020 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Jeníkovec, k.ú. Horní Sokolovec a k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění přídělů - určení hranic pozemků v k. ú. Jeníkovec, k. ú. Horní Sokolovec a k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků jednoduchých pozemkových úprav do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o určení hranic.
Předpokládaná výměra pozemků v obvodu pozemkových úprav činí celkem 145 ha (v k.ú. Jeníkovec 14 ha, v k. ú. Horní Sokolovec 9 ha a v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu 122 ha).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 836 200 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Havlíčkův Brod

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky