Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ústín, Komárov u Mladějovic a Přáslavice u Olomouce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3084
Systémové číslo: P15V00001443
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ14937/2014-521101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 494117
Počátek běhu lhůt: 27.03.2015
Nabídku podat do: 18.05.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ústín, Komárov u Mladějovic a Přáslavice u Olomouce
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Ústín a Komárov u Mladějovic, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění.

Veřejná zakázka na služby je v souladu s ust. § 98 zákona rozdělena na tyto samostatné ucelené části:

Část A: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ústín

Část B: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Komárov u Mladějovic

Část VZ s názvem Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přáslavice u Olomouce uvedená v oznámení předběžných informací bude zadána samostatně a není předmětem této veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KPÚ pro Olomoucký kraj,
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy