Veřejná zakázka: Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I.etapa (SKO2)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 30805
Systémové číslo: P20V00003264
Evidenční číslo zadavatele: SP9177/2020-521101
Datum zahájení: 21.09.2020
Nabídku podat do: 30.09.2020 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I.etapa (SKO2)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je realizace společných zařízení vycházejících z plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav (PSZ) v k.ú. Kladníky a k. ú. Lhota u Lipníka nad Bečvou.
V rámci stavby bude vybudována polní cesta P 37 a svodný průleh PR 8.
Jednopruhová polní cesta bude v kategorii P4.0/30 s volnou šířkou cesty 4,0 m pro návrhovou rychlost 30 km/hod. Povrch polní cesty bude oset speciální travní směsí. Součástí polní cesty je i realizace hospodářských sjezdů k sousedním nemovitostem.
Svodný průleh je navržen jako liniová stavba sloužící k odvodnění polní cesty P 37 a výše položených polí. Jeho dno je navrženo v určitém sklonu, přičemž je rozděleno na více celků zemními kamennými prahy tak, aby nebyla narušena stabilita průlehu. Je zaústěn do vodního toku Šišemka.
Součástí díla (VRN) bude i pasport příjezdových komunikací ke stavebním objektům a vyhotovení geometrických plánů (geometrický plán na dělení pozemku a geometrický plán pro zřízení věcného břemene služebnosti).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 890 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Přerov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky