Veřejná zakázka: Údržba HOZ Úžice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 30758
Systémové číslo: P20V00003217
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 308159/2020
Datum zahájení: 14.09.2020
Nabídku podat do: 22.09.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Úžice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k. ú. Úžice u Kralup nad Vltavou, obec Úžice, okres Mělník, ORP Kralupy nad Vltavou, povodí Labe – bude provedeno kácení stromů a křovin pro přípravu přístupu k HOZ. Veškerá dřevní hmota bude neupotřebitelná a ekologicky zlikvidována dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,215 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Účelem zakázky je předejít vzniku havarijních situací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 160 289 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz) nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy