Veřejná zakázka: Údržba HMZ Bludovice IC

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 29801
Systémové číslo: P20V00002260
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 223910/2020
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 20.07.2020 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HMZ Bludovice IC
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací na stavbě vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), v k.ú. Bludovice u Nového Jičína spočívající v odstranění bortícího se betonového potrubí DN 400 v celé délce HOZ a položení nového potrubí DN 400 z PVC, včetně výměny dvou revizních šachet DN 1000 s poklopy a mřížové vpusti. Pro zajištění průběhu prací je počítáno s případným odčerpáním vody. Dále bude provedeno kosení divokého prorostu v prostoru manipulačního pruhu a odstranění křovin včetně ekologická likvidace veškeré neupotřebitelné dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., v platném znění. Vybourané železobetonové konstrukce budou odvezeny a uloženy na skládku. Likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění. Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,246 km – k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 551 219 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz) nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky