Veřejná zakázka: Stavba polní cesty C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 29721
Systémové číslo: P20V00002180
Evidenční číslo zadavatele: SP6090/2020-541101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.06.2020
Nabídku podat do: 20.07.2020 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavba polní cesty C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je jednopruhová hlavní polní cesta C15 navržená v kategorii P 4,5/30 s asfaltobetonovým povrchem. Základní šířka vozovky je 4,00 m, v místě výhybny 6,00 m. Na vozovku bude oboustranně navazovat krajnice zpevněná štěrkodrtí š. 0,25 m. Navazující prostor bude upraven, ohumusován a zatravněn. Součástí jsou i výhybny a sjezdy s propustky. V místech rozšíření je navržena výměna podloží, v km 1,117 - 1,145 je navržena gabionová zeď k podchycení svahu zemního tělesa. Odvodnění bude zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky a podélnou drenáží, svodnými žlábky a odvodňovacími příkopy včetně vsakovacího zařízení. Navržena je jednostranná alej z místních druhů dřevin.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 050 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Semily

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy