Veřejná zakázka: Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 29682
Systémové číslo: P20V00002141
Evidenční číslo zadavatele: SP6306/2020-541101
Datum zahájení: 25.06.2020
Nabídku podat do: 22.07.2020 13:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je novostavba polní cesty HPC1 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu. Novostavba začíná od napojení na silnici III. třídy 03513 Heřmanice- Markócice. Cesta končí v km 0,320 napojením na stávající komunikaci vedoucí kolem bývalého lomu. Cesta má navrženu kategorii P 4,5/30 (3,5 m vozovka + 2 x 0,5 m krajnice) v celkové délce 320 m. Konstrukce cesty bude mít tloušťku 440 mm. Ochranná vrstva bude tvořena štěrkodrtí tl. 200 mm, podkladní vrstva z vibrovaného štěrku tl. 150 mm a kryt z asfaltového betonu ACP 16 tl. 50 mm a ACO 11 tl. 40 mm. Zemní pláň bude zpevněna DOROSOLEM v tloušťce 50 cm. Krajnice budou řešeny z asfaltového recyklátu. Nad cestou bude proveden ve staničení 0,130 – 0,314 km záchytný příkop lichoběžníkového tvaru (šířka 2 m, šířka ve dně 0,3 m). V km 0,130 je příkop pomocí vtokového čela s česly převeden do zatrubnění DN 800. V trase zatrubnění je navrženo 6 lomových kontrolních šachet ukončených poklopy. Podélná drenáž odvodňující zemní pláň je navržena ve staničení 0,000 – 0,130 km. U napojení cesty HPC1 na krajskou silnici budou povrchové vody svedeny dvojitou příčnou struhou REVERDO se zaústěním do přilehlé stávající šachty. Nad cestou je navržena doprovodná zeleň - 23 ks stromů (třešeň srdcovka) se sponem sázení 8m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 803 367 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky