Veřejná zakázka: Údržba HOZ Prostějovsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 29108
Systémové číslo: P20V00001567
Evidenční číslo zadavatele: SPU 145918/2020
Datum zahájení: 21.05.2020
Nabídku podat do: 04.06.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ Prostějovsko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú Určice, Soběsuky u Plumlova, Ptení, Vrbátky, Hrubčice, Obědkovice, obec Určice, Soběsuky, Ptení, Vrbátky, Hrubčice, Obědkovice, okres Prostějov, ORP Prostějov, povodí Moravy – vysečení divokého porostu a vodního rostlinstva s následným shrabáním a uložením na břehových hranách, odstranění výmladků náletových křovin, které se nachází v průtočném profilu koryta včetně jejich likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na 6 objektech staveb vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 6,853 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 278 065 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prostějov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz) nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy