Veřejná zakázka: Vypracování inženýrsko geologického průzkumu – KoPÚ v k.ú. Stašov u Zdic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 28486
Systémové číslo: P20V00000946
Evidenční číslo zadavatele: SP 3742/2020-537203
Datum zahájení: 22.05.2020
Nabídku podat do: 24.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Vypracování inženýrsko geologického průzkumu – KoPÚ v k.ú. Stašov u Zdic
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“) v k.ú. Stašov u Zdic. Potřeba zpracování IGP vznikla během komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stašov u Zdic v rámci zpracování plánu společných zařízení.
Předběžný IGP bude sloužit jako jeden z podkladů při návrhu vodohospodářských opatření a opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (výstavba brodu, odvodnění komunikace) v rámci KoPÚ Stašov u Zdic.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy