Veřejná zakázka: Údržba Závlahy Metuje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 28469
Systémové číslo: P20V00000929
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 080050/2020
Datum zahájení: 01.04.2020
Nabídku podat do: 14.04.2020 12:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Údržba Závlahy Metuje
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Starý Ples, obec Jaroměř, okres Náchod, ORP Jaroměř, povodí Labe – údržba Závlahy Metuje – v délce 0,007 km. Oprava dvou závlahových hradítek, které slouží k manipulaci pro napuštění jednotlivých přeronových závlahových kanálů A a B, soustavy přeronových závlah Metuje. Práce spočívají v odstranění nánosů, vybouraní stávajících objektů, obnova opěrných zdí a příslušenství. Podél hradítek bude vedena lávka z dřevěných hranolů, uložena na ocelový profil L. Veškerý vybouraný a odtěžený materiál bude odvezen a ekologickým způsobem zlikvidován podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ) v celkové délce 0,007 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti části HZZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 157 420 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky