Veřejná zakázka: Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dívčice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 27945
Systémové číslo: P20V00000405
Evidenční číslo zadavatele: 2/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-006195
Datum zahájení: 14.02.2020
Nabídku podat do: 23.03.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dívčice
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dívčice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dívčice byly zahájeny v roce 2016, ale s ohledem na dlouhodobé a opakované problémy s plněním povinností zhotovitele byla smlouva se zhotovitelem ukončena. Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení vektorizované vlastnické mapy, dokumentace k soupisu nároků vlastníků, vypracování plánu společných zařízení, návrhu nového uspořádání pozemků a mapového díla v k. ú. Dívčice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy