Veřejná zakázka: Zajištění licenční a systémové podpory aplikací platformy Bentley Systems

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 27538
Systémové číslo: P19V00005119
Datum zahájení: 20.12.2019
Nabídku podat do: 08.01.2020 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zajištění licenční a systémové podpory aplikací platformy Bentley Systems
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace a rozsah požadovaného plnění: předmětem veřejné zakázky je poskytování systémové a technické podpory aplikací na platformě Bentley Systems specifikovaných v Příloze 1 Smlouvy (viz příloha č. 4 této výzvy), užívaných Uživatelem v souladu se smlouvou
o programu SELECT ze dne 4. 9. 2003, ve znění dodatků, jejímiž stranami jsou Uživatel
a společnost Bentley Systems Europe B.V., Wegalaan 2, 2132, JC Hoofddorp, Nizozemí.
Ke splnění předmětu plnění této veřejné zakázky se dodavatel zavazuje průběžně poskytovat ve spolupráci s Bentley Systems zadavateli licenční, systémovou a technickou podporu softwarových produktů Bentley, k jejichž užití poskytla oprávněná osoba tvořící součást Bentley Systems licenci.

Systémová a technická podpora bude poskytována k softwarovým produktům Bentley, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy. Dodavatel bude poskytovat licenční, systémovou
a technickou podporu pouze k standardním, nemodifikovaným softwarovým produktům Bentley provozovaným zadavatelem na standardním hardware, tj. hardware, který odpovídá výkonovým, funkčním, případně jiným limitům, stanoveným Bentley Systems, jako nezbytný předpoklad užití produktů Bentley.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 999 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky