Veřejná zakázka: Strategie Státního pozemkového úřadu 2021 – 2025

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 27518
Systémové číslo: P19V00005099
Datum zahájení: 20.12.2019
Nabídku podat do: 08.01.2020 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Strategie Státního pozemkového úřadu 2021 – 2025
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této smlouvy je zpracování nové Strategie rozvoje Státního pozemkového úřadu 2021 až 2025, jejímž výsledkem je vytvoření koncepčního dokumentu a navazujících implementačních krátkodobých plánů, zaměřených na rozvoj služebního úřadu, zkvalitnění a zefektivnění činností, mající dopad do vnitřní organizace a řízení služebního úřadu. Strategie úřadu by se tedy měla týkat pouze a výhradně struktury, řízení a fungování služebního úřadu v delším časovém horizontu. Strategie bude zpracována do roku 2025 s návrhem aktualizací do roku 2030.
Součástí strategie úřadu bude i návrh na vymezení základních strategických jednotek v organizaci, koncepční návrh možností aplikace horizontálních a vertikálních strategii, vytvoření a aktualizace stávajících akčních plánů a systému řízení výkonnosti včetně
aktualizace návrhu KPI’s (dle návrhu z procesního řízení) a návrh systému na evaluaci strategie.
Strategie vytvoří podmínky pro naplnění stávajících strategických cílů:
• Zpracování nové koncepce pozemkových úprav 2021-2025, včetně úpravy legislativy a souvisejících vnitřních předpisů.
• Dokončení restitučních řízení zahájených podle zákona 229/1991 Sb. a návazně příprava legislativního ukončení procesu poskytování naturálních náhrad.
• Nová koncepce správy závlahových a odvodňovacích zařízení v majetku SPÚ.
• Modernizace a obnova agendových IT systémů, včetně GIS v prostředí SPÚ.
Zadavatel dále požaduje, aby navržená metodika účastníka vycházela z Metodiky přípravy zpracování veřejných strategií Ministerstva pro místní rozvoj ČR (v aktualizované verzi schválené usnesením vlády č. 71 ze dne 28. ledna 2019) a výsledná Strategie naplňovala požadavky stanovené v Metodickém pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech Sekce pro státní službu MV ČR a respektovala doporučenou strukturu strategie.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky