Veřejná zakázka: B-B-V. 1. stavba – rekonstrukce budovy závlahové ČS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 26737
Systémové číslo: P19V00004318
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 366111/2019
Datum zahájení: 23.10.2019
Nabídku podat do: 12.11.2019 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: B-B-V. 1. stavba – rekonstrukce budovy závlahové ČS
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce a obnova stavební části budovy závlahové podávací čerpací stanice závlahové soustavy Brod – Bulhary – Valtice 1. stavba, v k.ú. Dolní Dunajovice, obec Dolní Dunajovice, ORP Mikulov, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, povodí Moravy, na pravém břehu vodní nádrže Nové Mlýny - horní. Budova čerpací stanice je tvořena podzemní a nadzemní částí. Rekonstrukce a obnova bude zahrnovat instalaci nových vrat, osazení nových oken s opatřením proti rozbití, obnovu střechy vč. klempířských prací, vyšší a stabilnější oplocení včetně nové, širší vjezdové brány. Práce budou realizovány v rámci dotačního programu MZe 129310 "Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy - II. etapa", podprogramu
129 313 „Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu“.
Součástí realizace stavebních prací dále je prodej kovového materiálu vzniklého při provádění prací (okno, vrata, dveře, klempířské výrobky, sloupky, pletivo, vrata a branka
u oplocení) vybranému zhotoviteli.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 587 356 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3-Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy