Veřejná zakázka: Údržba HOZ Odrlice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 26686
Systémové číslo: P19V00004268
Evidenční číslo zadavatele: SPU 394358/2019
Datum zahájení: 15.10.2019
Nabídku podat do: 29.10.2019 15:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Údržba HOZ Odrlice
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Dubčany u Choliny, obec Dubčany, okres Olomouc, ORP Litovel, povodí Moravy – odstranění náletových dřevin plané trnky, vysečení divokého porostu, včetně jeho shrabání, ekologická likvidace vysečeného porostu a odstraněných dřevin v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění. Následně bude provedeno odtěžení nánosů sedimentů z průtočného profilu HOZ, přičemž niveleta dna čištěného úseku HOZ bude plynule napojena na stávající polní propustek v km 3,485. Veškerá vytěžená splavená ornice bude přemístěna a uložena na akreditované skládce. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,260 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 461 899 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky