Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Šišma - nové služby

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000845
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 266
Systémové číslo VZ: P14V00000266
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ5338/2013-521204
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Nabídku podat do: 27.06.2013 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Šišma - nové služby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení nových geodetických služeb obdobného charakteru v lokalitě původně nezahrnuté do obvodu pozemkové úpravy, jedná se o zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 – vyšetření obvodu vč. ZPMZ a geom. plánů v rozsahu 54 MJ, předběžné vytyčení v rozsahu 41 MJ a stabilizace plastovou značkou v rozsahu 80 MJ. Důvodem provedení těchto nových služeb je požadavek katastrálního úřadu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 98 350 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky