Veřejná zakázka: Rozbory sedimentů a půdy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2618
Systémové číslo: P15V00000980
Evidenční číslo zadavatele: SPÚ 022973/2015
Počátek běhu lhůt: 12.03.2015
Nabídku podat do: 25.03.2015 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozbory sedimentů a půdy
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytování těchto služeb:
- odběr a analýza vzorku splavené ornice a jiných usazenin (dále jen Sediment), včetně dílčích analýz (dorozbory),
- odběr a analýza vzorku půdy,
- analýza vzorku Sedimentu v režimu odpadu,
- vyhodnocení výsledků rozboru a
- posouzení použití Sedimentu
za účelem zajištění správného (v souladu s právními předpisy) uložení Sedimentů ze staveb vodních děl „hlavní odvodňovací zařízení“ (HOZ).

Zakázka je členěna na tři části:

a) region 1 – oblast povodí Labe
b) region 2 – oblasti povodí Ohře a povodí Vltavy
c) region 3 – oblasti povodí Dyje, povodí Moravy a povodí Odry

Každý uchazeč se může přihlásit do všech tří částí.

Služby budou poskytovány v souladu se zadávací dokumentací.

S vybraným uchazečem v každé části veřejné zakázky bude uzavřena smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2015.

Služby budou poskytovány v průběhu roku 2015 v rámci uzavřené rámcové smlouvy na základě objednávek dle aktuálních potřeb objednatele souvisejících především s realizací připravovaných udržovacích prací na stavbách HOZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 999 999 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy