Veřejná zakázka: Údržba HOZ Mnětice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 26153
Systémové číslo: P19V00003739
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 258651/2019
Datum zahájení: 04.09.2019
Nabídku podat do: 18.09.2019 17:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Údržba HOZ Mnětice
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Mnětice, obec Pardubice, okres Pardubice, ORP Pardubice, povodí Labe - sečení divokého porostu v profilu HOZ, včetně vyhrabání a likvidace ekologickým způsobem, odstranění křovin bránících volnému průtoku vod a napadaných a olámaných větví v průtočném profilu včetně ekologické likvidace dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Dále bude provedeno na kanále čištění – odstranění nánosu splavené ornice (sedimentu) včetně pročištění souvisejících objektů na HOZ. Vytěžený sediment bude rozprostřen podél HOZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 337 365 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky