Veřejná zakázka: ,,Stavba polních cest VPC 45.1. a VPC 45.2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem a HC 6 v k.ú. Dětřichovec"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 26084
Systémové číslo: P19V00003670
Evidenční číslo zadavatele: SP13933/2019-541101
Datum zahájení: 28.08.2019
Nabídku podat do: 10.09.2019 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: ,,Stavba polních cest VPC 45.1. a VPC 45.2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem a HC 6 v k.ú. Dětřichovec"
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce tří stávajících, plynule na sebe navazujících polních cest (bývalá železniční dráha), které leží na části pozemkové parcely č. 285 v k.ú. Dětřichovec a na pozemcích p.č. 1575, 1561 a části p.č. 1562/1 (přechod přítoku Jindřichovského potoka) a části p.p.č. 1541 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem. Celková délka cest je 924 m.
Polní cesta HC 6 v k.ú. Dětřichovec:
Cesta je kategorie P 4,0/30 (3,5 m vozovka + 2x0,25 m nezpevněná krajnice) v celkové délce 422,0 m. Kryt vozovky je navržen z asfaltobetonu ACO 11 a celková tloušťka konstrukce bude 31 cm.
Polní cesta VPC 45.2 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem:
Cesta je kategorie P 4,0/30 (3,5 m vozovka + 2x0,25 m nezpevněná krajnice) v celkové délce 288,0 m. Kryt vozovky je navržen z asfaltobetonu ACO 11 a celková tloušťka konstrukce bude 31 cm.
Polní cesta VPC 45.1 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem:
Cesta je kategorie P 4,0/30 (3,5 m vozovka + 2x0,25 m nezpevněná krajnice) v celkové délce 214,0 m. Kryt vozovky je navržen z asfaltobetonu ACO 11 a celková tloušťka konstrukce bude 31 cm. Cesta navazuje na zrekonstruovanou cestu VPC 45.2 a dále pokračuje do obce Jindřichovice pod Smrkem, kde bude plynule napojena na komunikaci krajské správy silnic Libereckého kraje ev. č. III/29110. U sjezdu na krajskou komunikaci bude vybudován trubní propustek DN 600/8,0 m s čely z lomového kamene a opatřený trubkovým zábradlím.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 4 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz Výzva k podání nabídky na VZMR č.j. SPU 335431/2019

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky