Veřejná zakázka: B-B-V 1. stavba – rekonstrukce zvedacího zařízení závlahové ČS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 25985
Systémové číslo: P19V00003571
Evidenční číslo zadavatele: SPU 248513/2019
Datum zahájení: 21.08.2019
Nabídku podat do: 11.09.2019 17:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: B-B-V 1. stavba – rekonstrukce zvedacího zařízení závlahové ČS
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je rekonstrukce mostového jeřábu a kladkostroje, které jsou umístěny v budově podávací čerpací stanice závlahové soustavy Brod – Bulhary – Valtice 1. stavba, která se nachází na pozemku p. č. 3553 v k.ú. Dolní Dunajovice, obec Dolní Dunajovice, ORP Mikulov, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, povodí Moravy, na pravém břehu vodní nádrže Nové Mlýny – horní. Stávající ruční kladkostroj bude nahrazen elektrickým s dvourychlostním pohonem a zdvihem. Kladkostroj bude napojen na elektrické rozvody v elektrorozvodné skříni uvnitř strojovny. Na základě statického výpočtu bylo zjištěno, že pro uvažované zatížení je stávající profil mostového nosníku I300 nevyhovující. Z tohoto důvodu je navrženo jeho zesílení přivařením profilu L90/90/6 a tím vytvoření složeného profilu. Nový profil bude opatřen nátěrem - 1x základní + 1x svrchní syntetický a také bude provedeno obnovení nátěru stávajícího nosníku poškozeného svařování. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ
Součástí zadání je i prodej kovového materiálu vzniklého demontáží stávajícího zařízení. Předpokládaná hmotnost kovového materiálu byla zadavatelem odhadnuta na 75 kg, tato hmotnost bude upřesněna zvážením kovového materiálu po demontáži, doložena vážním dokladem a odsouhlasena pracovníkem SPÚ, odboru vodohospodářských staveb. Na prodej kovového materiálu bude posléze uzavřena samostatná kupní smlouva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 256 668 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky